Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 0466637375
    Hotline: 0466637375

Inertol Poxitar F

Inertol Poxitar F

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Chất phủ kháng hóa chất,2 thành phần , có hàm lượng dung môi thấp gốc Epoxy -hắc-ít-dầu kết hợp với chất độn vô cơ

Theo tiêu chuẩn BS 5493:KF 3 B Tương ứng KF 3D (Lớp hoàn thện kháng hóa chất 2 thành phần)

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất