Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 0466637375
    Hotline: 0466637375

Sika Grout 212-11/214-11

Sika Grout 212-11/214-11

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Sika Grout 212-11/214 là vữa ngót gốc xi măng, tự san bằng ,không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất