Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 024.666.37375
    Hotline: 024.666.37375

TP HCM ban hành khung giá đất chi tiết năm 2011

Bảng giá đất dùng vào việc tính tiền sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất; tính lệ phí trước bạ. Khung giá này cũng được áp dụng vào việc bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Bảng giá đất mới cũng là cơ sở tính tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Click vào đây để xem khung giá đất chi tiết năm 2011

Năm 2011, bảng giá đất TP HCM chỉ điều chỉnh giá đất một số tuyến đường được nâng cấp, có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. So với khung giá đất năm ngoái, bảng giá đất mới tiếp tục giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu. Mức trần không vượt 81 triệu đồng mỗi m2. Mức giá đáy không thấp hơn 1,2 triệu đồng mỗi m2 đối với đất đô thị.

Toàn TP HCM có 3.003 tuyến đường được quy định giá tại bảng giá đất năm nay. Thành phố giữ nguyên 2.885 tuyến đường, loại bỏ 5 tuyến đường được điều chỉnh tên và được ghép nối với các tuyến liền kề; bổ sung 118 tuyến, đổi tên và chỉnh đoạn 111 tuyến đường.

Mục tiêu xác định bảng giá đất năm 2011 của thành phố là bình ổn giá, thu hút đầu tư, kiềm chế lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bộ phận người dân có thu nhập thấp chưa hoàn thành hoặc còn nợ tiền sử dụng đất.

Hà Thanh