Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 024.666.37375
    Hotline: 024.666.37375

TamRez 210 Gel

TamRez 210 Gel

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Keo bơm epoxy không chảy xệ được sử dụng chuyên cho các vết nứt rộng trong các hạng mục có thể có sự dịch chuyển nhỏ hay rung lắc lớn. Khi bơm phụt, khả năng không chảy xệ, giúp cho keo nằm ổn định, làm tăng tính hiệu quả khi thi công.

Sửa chữa các vết nứ hoặc lỗ rỗng lớn trên bê tông khô hay ướt, gạch hay vữa, bê tông bản mặt cầu, vòm hầm gạch, đường hầm, dán gạch lại.

Đóng gói trong bộ 7.5 lít hay 450ml Quick-mix

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất