Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 024.666.37375
    Hotline: 024.666.37375

TamSeal BBR

TamSeal BBR

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Thanh thủy trương định hình sẵn trên cơ sở cao su butyl và sodium bentonít, nó nở ra trên 750% thể tích khi có nước


Sử dụng cho: Trám và chống thấm các mạch ngừng, khe nối trong các công trình như móng, hầm đường bộ, hệ thống thoát nước và tưới tiêu, đường hầm và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước và nước thải..

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất