Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 024.666.37375
    Hotline: 024.666.37375

TamSil 7

TamSil 7

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Là dung dịch gốc silicat biến tính cho khả năng chống thấm khi được xử lý trên bề mặt bê tông.

Sử dụng cho: Chống thấm bề mặt cho mọi dạng bê tông.

Đóng gói: Thùng 20kg
Lượng sử dụng: 4-6 m2/lít phụ thuộc vào khả năng hấp thụ bề mặt.

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất