Tìm kiếm chống thấm

Hỗ trợ chống thấm

  • Điện thoại: 0466637375
    Hotline: 0466637375

Vinkems Epotar

Vinkems Epotar

  • Thông tin chính
  • Lợi ích
  • Thi công
  • Download

Vinkems  Epotar là chất phủ kháng hóa chất, hai thành phần, có hàm lượng dung môi thấp gốc epoxy- hắc-ín-dầu kết hợp với chất độn vô cơ

Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Quý khách click vào Tab Dowload để tải về cataloge của sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng sản xuất